Kolektif

Kolektif

Gösterim Adeti Sayfa Başı
"İya" Hayatı Yazıyorum Resimi
%20 İndirim

"İya" Hayatı Yazıyorum

Mutluluk da mutsuzluk da; ümit de ümitsizlik de içimizde. Hayatın içinden süzülüp gelen ışık huzmeleri, bu kitapla küçük okuyucuların gönüllerini aydınlatacak. Biz bir ekip olarak içimizdeki İYA’ya inandık. Her ne kadar hayat hepimiz için ayrı yollar açsa da önümüze, hepimizin gülücükleri de göz yaşları da aynı. Hepimiz insanız, hepimiz aynıyız.
“Otizmli çocuklara Yaratıcı Yazarlık Atölyesi: HAYATI YAZIYORUM” Uludağ üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Biriminin KUAP(GSF) 2015/81 numarayla desteklediği bir projeydi. Elinizdeki bu kitap proje ürünlerinden derlenmiştir.
Proje ekibinin bütün çocuklara kucak dolusu sevgileri ve selamları var. Ha bir de unutmadan, içinizdeki İYA’yı mutlaka bulun...

15,00 TL
12,00 TL
Bakiye Tipi:Yok
"Osmanlıdan Cumhuriyete" Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar Resimi
%20 İndirim

"Osmanlıdan Cumhuriyete" Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar

özellikle Türk denizcilik tarihi ve kurumları ile ilgili özgün ve kıymetli bilimsel çalışmalarıyla tanınan hocamız Prof. Dr. Ali İhsan Gencer, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e yakın dönem Türk tarihinin farklı meseleleri üzerine de çok sayıda tez yönetmiştir.

Bilim insanı olmanın ötesinde, müstesna bir kişiliğe sahip olan hocamız “insan yetiştirmeyi” her zaman en önemli ve öncelikli vazifelerinden biri addetmiş, bu yolda genç akademisyenlere yol gösterici olmuş, bilgisini, imkânlarını ve zamanını hiç kimseden esirgememiştir.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikâl eden sosyal, kültürel ve siyasî mirası geniş bir perspektiften yansıtan Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Anısına Osmanlıdan Cumhuriyete Sosyo-Kültürel, Siyasî Yansımalar adıyla hazırlanan bu eserde yer alan; Osmanlı merkez-taşra idaresi; şehir tarihi, eğitim-kültür ve sanayi, malî ve askeri reformlar, sağlık ve sosyal yardım faaliyetleri, fikir akımları, meşrutiyet ve hukuk; Türk Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyete; işgal, mübadele ve basına dair makalelerin çoğu Hocamızının yetiştirdiği değerli öğrencileri tarafından kaleme alınmış, kendi ihtisas sahalarına münhasır özgün çalışmalardır.

35,00 TL
28,00 TL
Bakiye Tipi:Yok
% 100 Başarı Resimi
%27 İndirim

% 100 Başarı

“Başkalarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, mirasa konmak gibi bir şeydir. öğrendiklerinizi içtenlikle uygulayın.
Kesinlikle başarılı olacaksınız.“
İçindekiler
Kendini yönetmek
Kararlı olmak
Katılmak, kendini adamak,
Göz göze iletişim
Bedensel durumun gücü
İlk izlenim, kişilerle yakınlık geliştirme
Kolay öğrenme bildirgesi, toplum karşısında konuşmak Vizyon nedir
Başarı için altyapı
Yaratıcılık, geçerli istemenin ilkeleri
Adlan ezberlemek, aşk ve seks motivasyon ve gereksinimler
Duyarlılık testleri
Telkin ve motivasyon
Sözel telkinler
Dış telkin ve motivasyon
İç diyalog ve iç telkin yazı ile telkin
Bilinçaltı telkin ve motivasyon
Zorla yapılan telkinler
Beden dili, kadın - erkek kur davranışları
Beyin ve ruhla ilişkisi
Zihin, bilinç ve bilinçaltı, rüyalar, inançlar, değerler
Tutum programlan, gülmenin gücü
Değişimde kolaylık, kötü anıları değiştirmek
öğrenmek nedir
öğrencilik, dikkat, dinlemek, bellek ve yapısal özellikleri güçlü bellek oluşturma, kişisel algılama ve öğrenme Anımsama - Unutma Kuralları Bellemek - ezberlemek - öğrenmek, problem çözmek, hızlı ve verimli okumak ve çok daha fazlası
(Arka Kapak)

25,00 TL
18,25 TL
Bakiye Tipi:Yok
(Yarı) Başkanlık Sistemi ve Türkiye Resimi
%25 İndirim

(Yarı) Başkanlık Sistemi ve Türkiye

Hükümet sistemi tartışmaları on yıllardır Türkiye’nin önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. 2007 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yönetimini halk oylamasına götürerek değişikliğin hayata geçirilmesini sağlamıştır. Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi yöntemine geçişle tartışma başkanlık sistemi üzerine dönmüştür.
Yarı-başkanlık ve başkanlık sistemi tartışmalarının Türkiye gündemi açısından önemli olmasının diğer bir nedeni de, mevcut parlamenter sistemin bütün sorunlu özelliklerine rağmen, hem yarı başkanlık hem de başkanlık sisteminin mevcut sorunlardan daha ciddi sorunlar yaratma gizilgücünü taşımalarıdır.
Başkanlık sistemi Türkiye’de dile getirilirken, toplumsal düzeyde istikrar değil, ekonomik istikrar, koalisyon hükümetlerinden kaçınmak ile parlamenter sistemin yumuşak güçler ayrılığının neden olduğu sorunlara vurgu yapılmaktadır. Başkanlık sisteminin demokrasiye, teorik olarak daha uygun olduğu ileri sürülmektedir, çünkü siyasal yürütme, başkan, doğrudan halk tarafından seçilmektedir. Diğer bir ifade ile başkanlık sistemlerinde siyasal yürütme/başkan, doğrudan halka hesap vermektedir. Parlamenter hükümet sistemlerinde ise, özellikle koalisyon hükümetlerinde, siyasal yürütme bağlamında hesap sorulması gerekeni muğlâk hale getirdiği ileri sürülmektedir. Bu yüzden de, parlamenter sistem ile karşılaştırmalı olarak başkanlık sisteminin demokrasiye daha uygun olduğu ileri sürülmektedir. Bu bağlamda ayrıca, katı güçler ayrılığı olarak da tanımlanan başkanlık sistemlerinde yasama organı kendi yetki alanına yoğunlaşmakta ve siyasal yürütmenin kontrolünden kurtulmaktadır. Ancak hükümet sistemleri ile demokrasi arasındaki ilişki daha geniş açıdan ve ülkelerin demokrasilerinin gelişmişlik düzeyleri ve siyasal ve toplumsal yapıları da göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.
(Tanıtım Bülteninden)

30,00 TL
22,50 TL
Bakiye Tipi:Yok
: Bir Evin Pencereleri Resimi
%25 İndirim

: Bir Evin Pencereleri

9,90 TL
7,43 TL
Bakiye Tipi:Yok